Zacharias Kostopoulos: Two men jailed for killing of Greek LGBT+ activist


Zacharias Kostopoulos: Two men jailed for killing of Greek LGBT+ activist