Man dog under utvisning från Arlanda flygplats


Man dog under utvisning från Arlanda flygplats