Arron Banks apologises for xenophobic tweet targeting Merkel


Arron Banks apologises for xenophobic tweet targeting Merkel